فراخوان پذیرش مقاله

    

قابل توجه اساتید و پژوهشگران گرامی

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «اسلام و ارتباطات میان فرهنگی»

با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

 پذیرای مقالات پژوهشی در حوزه اسلام، ادیان و روابط میان فرهنگی برای شماره های آتی خود است. 

 

علاقه مندان می توانند مقاله های خود را جهت ارزیابی و پذیرش از طریق سامانه دوفصلنامه

ارسال نمایند.

 

موضوعات مقاله در حوزه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی:

                             1. اسلام و جهانی شدن

                             2. اسلام و جهانی سازی                             

                             3. اسلام و دیگری سازی

                             4. اسلام و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در عرصه بین الملل

                             5. الگوی اسلامی ارتباطات میان فرهنگی

                             6. اسلام و گفتگوی بین ادیان

                             7. مطالعات اسلامی در غرب

                             8. مطالعه الهیات تطبیقی

                             9. آینده پژوهشی ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

                            10. سواد رسانه ای و کاربست هنر در ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

        

آدرس دفتر هیئت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی:

مشهد مقدس، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان ده دی، مقابل داروخانه هلال احمر

 جهت اطلاع بیشتر با شماره 80 86 3200 -051 (همه روزه ساعت 10 تا 13 )

تماس حاصل فرمایید.

                                                                                              
شماره جاری: دوره 1، اول - شماره پیاپی 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-160 

علمی پژوهشی

3. بررسی و تحلیل جایگاه پیاده روی اربعین در افزایش وزن ژئوپلیتیکی شیعیان در مناسبات جهانی

صفحه 13-38

آرش قربانی سپهر؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ هوشمند زارعی دارامرودی


علمی پژوهشی

7. مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

صفحه 99-112

سید علی جعفریان خیرآبادی؛ جعفر مروارید


علمی ترویجی

8. نگاهی به برداشت الهیات مسیحی از نقد آموزه تثلیث در قرآن

صفحه 113-124

باقر طالبی دارابی؛ سید مرتضی فری زنی