کلیدواژه‌ها = Shia
تعداد مقالات: 3
1. پردازش فلسفی-مفهومی ژئوپلیتیک شیعه کوششی برای چرایی و چگونگی بازیگری شیعیان در نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

پریسا قربانی سپهر؛ محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


3. مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-112

سید علی جعفریان خیرآبادی؛ جعفر مروارید


شماره‌های پیشین نشریه