کلیدواژه‌ها = سازمان روحانیت
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-112

سید علی جعفریان خیرآبادی؛ جعفر مروارید


شماره‌های پیشین نشریه