موضوعات = مطالعه الهیات تطبیقی
تعداد مقالات: 5
2. نگاهی به برداشت الهیات مسیحی از نقد آموزه تثلیث در قرآن

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-124

باقر طالبی دارابی؛ سید مرتضی فری زنی


4. مقایسه پاپ در کلیسای کاتولیک و مرجعیت در اسلام شیعی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-112

سید علی جعفریان خیرآبادی؛ جعفر مروارید


5. نگاهی به دو توصیف همانند از حقیقت متعال در آیین هندو و اسلام با تکیه بر بهگودگیتا و قرآن

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-145

علی موحدیان عطار؛ سیدحسین بیریایی


شماره‌های پیشین نشریه