اهداف و چشم انداز

 

«هیأت اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی» در این نشریه علمی پژوهشی تلاش دارد تا با استفاده از اندیشه ها و نظرات اساتید و فرهیختگان حوزه

و دانشگاه،در قلمرو اسلام و ارتباطات با تمرکز بر سطح بین المللی و رویکردهای میان رشته ای به تولید و تبادل موضوعات و مفاهیم مرتبط بپردازد.

 

در این راستا، اولویت با توصیف و تبیین رویکردها و مفاهیم اسلامی در حوزه ایجابی و بررسی و نقد مفاهیم و مولفه های غربی در حوزه سلبی خواهد بود.

براین اساس، اهداف عمده و کلان نشریه به شرح زیر است:

 

      * تلاش در جهت انتشار مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد میان‌رشته‌ای به حوزه مطالعات ادیان و ارتباطات میان فرهنگی

      * تلاش در جهت انتشار مقالات علمی-پژوهشی در جهت تولید علم دینی و پاسخگویی به مسائل جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی دین و ارتباطات در سطح بین الملل

      * تلاش درجهت انتشار مقالات با رویکرد انتقادی به موضوعات و آثار غربی در حوزه اسلام

      * تلاش در جهت ایجاد فضای هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران، اساتید، پژوهشگران و فرهیختگان حوزوی در حوزه‌ی ادیان و ارتباطات