راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نگارش مقالات

 

فصلنامه علمی پژوهشی «اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی»

 
 
از نویسندگان محترم، تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نیست، خودداری فرمایند؛ 
صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که مطابق شیوه‌نامه نگاشته شوند.
 

** ثبت شناسه پژوهشگر (orcid) ضروری می باشد.   *  راهنمای دریافت شناسه پژوهشگر
رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:
 

1. سطح علمی مقاله بایستی علمی‌پژوهشی، مستند و دارای نوآوری علمی باشد.

2. مقالات ارسالی نباید کپی‌برداری از آثار چاپ‌شده یا ترجمه آثار باشد و قبلا در نشریه دیگری چاپ یا برای نشریه دیگر یا همایش‌ها و... به‌طور همزمان ارسال شده باشد.

* توجه داشته باشید که تمامی مقالات ارسالی، در سامانه مشابه یاب، بررسی شده و در صورتی که بیشتر از30% مشابهت داشته باشد، پذیرفته نمی شود.

3. سیر مراحل پذیرش مقالات: مقالات دریافتی، نخست توسط هیئت تحریریه بررسی شده و در صورت انطباق با معیارهای مجله، به‌منظور ارزیابی، به‌صورت بی‌نام

برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال می‌شوند. پس از ارزیابی مقالات، درصورتی که بنابر نظر ارزیاب، قابلیت چاپ داشته باشد،

برای ویراستار ارسال شده و پس از ویراستاری و صفحه آرائی، به چاپ خواهد رسید.


4. تعداد کلمات: مقاله ارسالی نباید از 8000 کلمه بیشتر باشد.
  
5. تیترهای اصلی با شماره‌های 1-، 2-، 3- و... و زیرمجموعه آن‌ها با 1-1-، 1-2- و... مشخص شود.

6. عنوان مقاله: مختصر و متناسب با محتوا (فارسی و انگلیسی).
 
7. نام و نشانی نویسنده/نویسندگان: نام، نام‌خانوادگی، درجه علمی، آدرس محل کار، رایانامه و تلفن همراه (فارسی و انگلیسی). 

8. چکیده: حداقل 200 کلمه و حداکثر 300 کلمه در یک پاراگراف (تا 10 خط). چکیده انعکاس‌دهنده محتوای کلی مقاله است؛ شامل هدف، روش، بدنه مقاله، یافته‌ها و نتیجه‌گیری.
 
9. واژه‌های کلیدی: متشکل از حداقل 4 کلمه تا حداکثر 7 واژه.
 
10. مقدمه: بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، اهداف، سؤال(ها) یا فرضیه(های) پژوهش و یافته‌ها (نتایج پژوهش و دستاوردها).
 
11. نتیجه‌گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، بیان پیشنهادها و محدودیت‌ها.

12. ارجاع منابع و مآخذ: ارجاعات باید در متن مقاله در پایان نقل ‌قول یا موضوع داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:
 
       1-12. منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (حسینی، 1376، ج2، ص83).
 
       2-12. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga, 1998, p.71)
 
          - تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid,… ) خودداری شود.
 
          - چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
 
 
13. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات(در صورت لزوم) با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود.

14.
 در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود(ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):
 
       1-14-کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.
 
           مثال: هارت‌ناک، یوستوس (1351)، ویتگنشتاین، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.
 
           Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
 
       2-14-مقاله مندرج در مجلات:نام‌ خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه.
 
          مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل‌نامۀ مفید، دوره سوم، ش 10.
 
         Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.
 
       3-14-مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، 
        نام کتاب (ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.
 
        مثال: محمود بینا مطلق (1382)، «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، 
       تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد هفتم.
 
         Rickman, H.P. (1972), "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy
        Paul Edwards (ed), New York: Macmillan Publishing Company.
 
 
 
 
15. ترجمه عربی و انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها الزامی است و باید به همراه اصل  مقاله ارسال شود.
 
16. مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلم BLotus13 لاتین(TimesNewRoman10)  
 
و یادداشت‌ها و کتابنامه (BLotus12) لاتین (TimesNewRoman10)  حروفچینی شود.
 
17. جدول‌ها و نمودارها باید دارای عنوان باشند. عنوان جدول در بالای جدول و با قلم 10 IRZar پررنگ 

و عنوان نمودار در پایین نمودار با 10 IRZar پررنگ قرار گیرد. مطالب و ارقام داخل جدول با قلم 11 IRZar تنظیم شوند.

18. در صورت امکان از امکانات هدینگ و استایل‌بندی در فضای Word استفاده شود.


19. «فصلنامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی»، در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
 

20. کلیه حقوق مادی و معنوی برای « فصلنامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی » محفوظ است و آن دسته از نویسندگان محترمی که 
 
در صدد انتشار مقاله منتشرشدۀ خود در این مجله، در مجموعه‌مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست کتبی، 
 
موافقت مجله را اخذ نمایند.
 
 دانلود PDF راهنمای نویسندگان (ضوابط تنظیم مقاله)