تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

جهت ارتباط با مدیر اجرائی دوفصلنامه با شماره 32008680-051 و یا شماره 09153072281  تماس حاصل فرمایید.